Privacybeleid

The Nail Connection Nailstudio, gevestigd in Leusden, Nederland, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contact details

The Nail Connection Nailstudio
Leusden, Nederland
www.nailconnection.nl/nailstudio
info@nailconnection.nl
KvK 32106901

Persoonsgegevens die wij verwerken

The Nail Connection Nailstudio verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en / of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

-Voor- en / of achternaam
-Telefoon nummer
-E-mailadres

Bijzondere en / of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en / of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of verzorgers. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. We raden ouders aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.
Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@nailconnection.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis waarvan wij persoonsgegevens verwerken

The Nail Connection Nailstudio verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

-De afhandeling van uw betaling
-U kunt indien nodig bellen of e-mailen om onze diensten aan te vragen
-Informeren over wijzigingen in onze diensten en producten
-The Nail Connection Nailstudio verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

The Nail Connection Nailstudio neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Dit zijn beslissingen die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een persoon (bijvoorbeeld een medewerker van The Nail Connection Nailstudio) bij betrokken is.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

The Nailconnection Nailstudio bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. We gebruiken de volgende bewaartermijnen voor de gegevens die we gebruiken voor facturering:

-Voor- en achternaam, 7 jaar, wettelijke verplichting Nederlandse Belastingdienst
-Bedrijfsnaam, 7 jaar, wettelijke verplichting Nederlandse Belastingdienst
-Adresgegevens, 7 jaar, wettelijke verplichting Nederlandse Belastingdienst
-Telefoonnummer, 7 jaar, wettelijke verplichting Nederlandse Belastingdienst
-E-mailadres, 7 jaar, wettelijke verplichting Nederlandse Belastingdienst

Deel persoonsgegevens met derden

The Nail Connection Nailstudio verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, zoals bijvoorbeeld de accountant, sluiten wij een “verwerkingsovereenkomst” om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.
The Nail Connection Nailstudio blijft verantwoordelijk voor de gegevensverwerking.

Cookies of vergelijkbare technieken die we gebruiken

The Nail Connection Nailstudio gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeuren. Hiermee kunnen we ook onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens bekijken, wijzigen of verwijderen

Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door The Nail Connection Nailstudio en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dit betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om uw persoonsgegevens die wij hebben in een computerbestand naar u of een andere door u genoemde organisatie te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@nailconnection.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit is om uw privacy te beschermen. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. The Nail Connection Nailstudio wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een ​​klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit kan via de volgende link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe we persoonsgegevens beschermen

The Nail Connection Nailstudio neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via info@nailconnection.nl.